1030_ถุงร้อน 5x8 นิ้ว (บอกขนาด).jpg
BioMat Plastic Bag

ถุงร้อนรักษ์โลก 5"x8"

SKU 1030
  • 500 กรัม ต่อแพ็ค
  • 50 แพ็ค ต่อลัง

สี :ใส

กว้าง 5 นิ้ว
สูง 8 นิ้ว