บทความรู้

พลาสติกทั่วไปคืออะไร ?

มันจะวิทยาศาตร์หน่อยๆนะ ;)

What is Plastic

พลาสติกทั่วไปคืออะไร

พลาสติกทั่วไป .. คืออะไร ?

คือ สารสังเคราะห์ที่ทําขึ้นมาทดแทนวัสดุ ธรรมชาติ เป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอน ที่มีนํ้าหนักโมเลกุลสูง เป็นโมเลกุลซํ้าๆต่อกันเป็น โมเลกุลสายยาว ที่มีธาตุสําคัญ 3 ชนิด ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน

 

ยาวแค่ไหน ?

หลายล้านโมเลกุล

 

สภาวะ .. แบบไหนบ้าง ?

เพราะเหล่าโมเลกุลหลายล้านนี้ เรียงกันหนาแน่นมากแต่ละวันของ 500 ปี จึงเป็น วันที่แต่ละโมเลกุลค่อยๆ คลายตัวออกจากกันอย่างเชื่องช้า จากล้านเหลือแสนโมเลกุลแล้วถึงจะเริ่มย่อยสลายได้