"ไมโครพลาสติก"

ภัยร้ายขนาดเล็ก

ไมโครพลาสติก-01.jpg

“ไมโครพลาสติก” ภัยร้ายขนาดเล็กอันเกิดจากขยะพลาสติกทั้งหลายของมนุษย์ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ฟิล์มห่ออาหาร โดยเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นขยะเหล่านี้จะถูกลมและแสงอาทิตย์ทำปฏิกริยาสู่การแตกสลายออกเป็นอนุภาคชิ้นเล็กมากกว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งเล็กมากกว่าที่เราจะสังเกตได้ ด้วยความเป็นอนุภาคเล็กจิ๋วชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถกระจายตัวอยู่ไปอยู่ในทุกที่ ล่องลอยไปในอากาศ อยู่ทั้งบนบกและในทะเล ปนเปื้อนไปกับอากาศที่ทุกคนหายใจ น้ำที่ดื่ม อาหารที่กิน และพลาสติกที่เราใช้กันทุกวันนั้นกำลังย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อร่างกายเราในอีกรูปแบบหนึ่งโดยไม่รู้ตัว

ในปัจจุบัน มีการค้นคว้าเกี่ยวกับไมโครพลาสติกเป็นจำนวนมาก และหนึ่งในหัวข้อที่น่าตกใจก็คือ ในปี 2022 นี้นับเป็นครั้งแรกที่มีงานวิจัยได้พบชิ้นส่วนของไมโครพลาสติกอยู่ภายในปอดของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ถึง 11 จาก 13 ราย ซึ่งมาจากพลาสติกประเภท PP และ PET ที่ส่วนใหญ่อยู่ในขวดน้ำพลาสติก และยังพบอีกว่าคนเราน่าจะมีไมโครพลาสติกอยู่ในกระเพาะอาการมากกว่า 10,000 ชิ้นโดยเฉลี่ย (รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และเมื่อไมโครพลาสติกหลุดรอดเข้าไปในร่างกายของเรานั้น จะไปรบกวนการทำงานของระบบต่างๆ เช่นการปล่อยฮอร์โมนเอสโทรเจนเป็นต้น

เห็นได้ชัดว่า “ไมโครพลาสติก” กำลังแทรกซึมเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์มากขึ้นทุกวัน และแม้ว่าพลาสติกจะเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถเลิกใช้ได้อย่างเด็ดขาด แต่ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถช่วยลดการใช้พลาสติก เพื่อช่วยลดการเกิดไมโครพลาสติกที่เป็นภัยอันตรายต่อชีวิตต่อไปได้

♻️ ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง หรือเลือกใช้วัสดุทดแทนพลาสติก 

♻️ แยกขยะแต่ละประเภทเพื่อการนำไปทิ้งและทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม หรือนำไปรีไซเคิล 

♻️ สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ จนกว่าจะคุ้มค่า เช่น นำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วไป Refill 

🌱 AdvanceBIO ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกให้กับโลกของเราผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ และร่วมรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เราขอยืนยันความตั้งใจที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในโลกใบนี้ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นไป 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : greenpeace, springnews, bbc news, bangkokbiznews