บทความรู้

ชวนส่องสัญลักษ์รักษ์โลก

Fn_ช่วงส่องสัญญาลักษณ์รักษ์โลก ADV (2).jpg
มองหาสัญลักษณ์รักษ์โลกบนบรรจุภัณฑ์ ของแท้ 100% ย่อยสลายได้

นี่สิของแท้! “100% ย่อยสลายได้” 🌎✨
สัญลักษณ์รักษ์โลก บนผลิตภัณฑ์ AdvanceBIO การันตีคุณภาพ และมาตรฐานสากล

Nature X : เทคโนโลยีจากแอดวานซ์ไบโอ ใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพรุ่น Compostable ผลิตจาก ‘พืช’ 100% ไม่มีพลาสติกผสมอยู่เลย จึงสามารถย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหลังจากทิ้งด้วยการหมักปุ๋ยแบบครัวเรือนหรือแบบอุตสาหกรรม ได้รับมาตรฐานHome compost (AS 5810, NF T 51-800) และ Industrial compost (ASTM D6400) ตามมาตรฐาน ASTM D6400 Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities


Ecoplas เทคโนโลยีจากแอดวานซ์ไบโอ ใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพรุ่น Bio-based โดยใช้แป้งมันสำปะหลัง 60% ผสมกับโพลิเมอร์  ย่อยสลายได้ในบ่อฝังกลบขยะ โดยการใช้สภาวะจากธรรมชาติ เช่น ความร้อน ความชื้น แรงปะทะของลมและฝน 100% ย่อยสลายได้ภายใน 1-5 ปี ได้รับมาตรฐานASM D6866 ตามมาตรฐาน ASTM 6866 Determining the Biobase Content


BIOMat. : นวัตกรรมพลาสติกย่อยสลายได้ Environmentally Degradable ผลิตจากแร่ธาตุทางธรรมชาติ และวัตถุดิบทางการเกษตรพืชผล จุดเด่น คือ สามารถย่อยสลายจนหมดตั้งแต่ 3-5 ปี ขึ้นไปหลังจากทิ้งแบบฝังกลบ โดยการใช้สภาวะจากธรรมชาติ เช่น ความร้อน ความชื้น แรงปะทะของลมและฝน ช่วยให้เกิดการย่อยสลาย และไม่ทิ้งตัวเป็นไมโครพลาสติก ได้รับมาตรฐาน ASTM 6954 Degrade in the environment by a combination of Oxidation and biodegradation และมาตรฐาน ASTM D5338 Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials under Controlled Composting Conditions, Incorporating Thermophilic Temperature


4R Concept : แนวความคิดแบบรักษ์โลกด้วยการลดการใช้ ใช้ซ้ำ รีไซเคิล (Reduce, Reuse, Recycle) และสินค้าของ AdvanceBIO สามารถย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติ (Return to earth) 


Compostable : รับรองพลาสติกชีวภาพ ผลิตจากพืช 100% รับรองการย่อยสลายทางชีวภาพ ตามมาตรฐาน EN13432 จากยุโรป 


OK Compost : การย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพด้วยวิธีการหมักปุ๋ย โดยแบ่งออกเป็นมาตรฐานการหมักปุ๋ยแบบอุตสาหกรรม (Industrial Compost) และมาตรฐานแบบครัวเรือน (Home compost) ตาม EN13432 จากยุโรป โดยที่ Industrial compost นั้นเป็นระดับโรงงานจึงมีปริมาณขยะพลาสติกจำนวนมาก จะใช้อุณหภูมิประมาณ 55-60 องศาเซลเซียสในการหมักปุ๋ย ในขณะที่ Home compost ใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าเพราะเป็นการหมักปุ๋ยที่บ้านจึงใช้เวลานานกว่าในการย่อยสลายพลาสติกเป็นปุ๋ย

 

มองหาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่ไว้ใจได้ ให้ลองมองหาสัญลักษณ์เหล่านี้ 100% ย่อยสลาย ช่วยลดขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแน่นอน 

 

ให้ AdvanceBIO เป็นคำตอบของการรักษ์โลกอย่างยั่งยืน ลดเวลาย่อยสลายจากมากกว่า 450 ปีเป็น 5 ปี #เลือกรักษ์โลกเลือกAdvanceBIO 🌳🌎