บรรจุภัณฑ์ ADVANCEBIO

ย่อยสลายได้จริงมั้ย?

ADV - Compostable journey - Biomat.jpg
The structure is called hydrocarbon chain.

#FAQwithAdvanceBIO
คลายสงสัย #พลาสติกAdvanceBIO ย่อยสลายได้จริงมั้ย ย่อยได้อย่างไร? 🤔

🌿 บรรจุภัณฑ์ Advancebio ที่ผลิตด้วยนวัตกรรม BIOMat. เกิดจากการนำเอาแร่ธาตุจากธรรมชาติมาผนวกเข้ากับหัวเชื้อข้าวโพดในระดับโมเลกุลมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ใช้ซ้ำได้ และรีไซเคิลได้

🌿 หลังจากที่เราทิ้งบรรจุภัณฑ์ AdvanceBIO ไปนั้น ขยะจะถูกนำไปทิ้งลงไปสู่บ่อฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธีการกำจัดขยะของประเทศไทย 

🌿 ปัจจัยทางธรรมชาติทั้ง 5 ลม ฝน, ความชื้น, ความร้อน, จุลินทรีย์ จะทำปฏิกิริยาให้บรรจุภัณฑ์เกิดการแตกตัวออกเป็นชิ้นเล็กๆ ในระดับโมเลกุล ซึ่งเล็กมากจนกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์และแบคทีเรีย จนย่อยสลายทางชีวภาพเป็นชีวมวล, H₂O , CO₂ ไปในที่สุด 100% ย่อยสลายได้ จึงไม่มีการทิ้งตัวเป็นไมโครพลาสติก 

🌿 เวลาในการย่อยสลายอยู่ที่ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาวะของบริเวณที่ทิ้งขยะ การย่อยสลายผ่านการรับรองจาก MTEC โดยใช้มาตรฐาน ASTM D5526 & ASTM D5511*

มาร่วมลดขยะ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รักษ์โลกไปกับ AdvanceBIO ด้วยกันนะคะ 💚🌎✨ #เลือกรักษ์โลกเลือกAdvanceBIO

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click