บทความรู้

ไอเดีย รักษ์โลกฉบับง่าย 

ทำได้ในที่ทำงาน

กระแสรักษ์โลก ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ;)

1200x1000-01.jpg
ไอเดียรักษ์โลกฉบับง่าย "ทำได้ในที่ทำงาน"

กระแสรักษ์โลก ไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง จะดีแค่ไหนหากเวลาการทำงานในแต่ละวันของคุณสามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้ เราลองมาปรับการทำงานให้เป็นมิตรกับโลก ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ด้วย 5ไอเดียรักษ์โลก ที่เราทำได้ง่าย ๆ ในที่ทำงาน 

1. หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น ภาชนะเซรามิก ขวดแก้ว ช้อนส้อมสแตนเลต เป็นต้น เพื่อลดการใช้ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ที่อายุการใช้งานสั้น แต่ใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450ปี อย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกทั่วไป  ซึ่งถือเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการเผาไหม้ในขั้นตอนผลิตเม็ดพลาสติกใหม่

2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในออฟฟิศ ด้วยต้นไม้ ช่วยลดมลพิษทางอากาศ อาทิ ต้นลิ้นมังกรแคระ ไผ่กวนอิม ต้นเศรษฐีเรือนใน ต้นเดหลี นอกจากจะช่วยเรื่องอากาศที่บริสุทธิ์แล้ว ยังมีส่วนช่วยลดความเครียดและคลายความวิตกกังวลจากการทำงานได้ดีอีกด้วย
 
3. แยกขยะตามประเภทต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บ ทิ้งและจัดการขยะต่อไป ง่ายที่สุดคือแยกเป็น 4 ประเภท 1. ขยะเศษอาหาร 2. ขยะรีไซเคิล เช่น พลาสติก,แก้ว, กระป๋อง ต่างๆ 3. ขยะทั่วไป 4. ขยะอันตราย ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการนำไปกำจัด และลดการเผาไหม้หรือพื้นที่ในหลุมฝังกลบ

4. การนำสิ่งของที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่าที่สุด เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า การนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วไปห่อสิ่งของ การพับถุงเก็บไว้ใช้ และการนำ เสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้ใช้แล้ว มาประยุกต์เป็นถุงผ้าใส่ของ ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว รวมถึงบริจาคให้ผู้อื่นก็ได้ประโยชน์อีกต่อหนึ่ง

5. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเลือกการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ ปิดแอร์เมื่อพักเที่ยง ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ 25องศา ถอดปลั๊กและปิดสวิตช์ไฟบริเวณที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น

ผู้เขียน : ADVANCE BIO