บรรจุภัณฑ์ Advancebio

ของแท้ต้องย่อยสลายได้

บรรจุภัณฑ์ AdvanceBIO ย่อยสลายได้.jpg

ใช้ให้คุ้มค่า ก่อนกลับคืนสู่ธรรมชาติ 💚✨ 

ถุงหูหิ้ว AdvanceBIO บรรจุสินค้าได้หลากหลาย ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ไม่ต่างจากพลาสติกทั่วไป แต่ไม่สร้างขยะเพิ่มให้กับโลกเพราะ 100% ย่อยสลายได้ 

🌿 ผลิตด้วยนวัตกรรม BIOMat. ที่นำแร่ธาตุจากธรรมชาติมาผนวกเข้ากับพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพดในระดับโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมากจนสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ มาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ 

🌿 กำจัดง่ายด้วยการฝังกลบขยะซึ่งเป็นวิธีหลักของประเทศไทยในการกำจัดขยะ

🌿 การย่อยสลายเกิดขึ้นภายใต้สภาวะจากธรรมชาติ เช่น ความร้อน ความชื้น แรงปะทะของลมและฝนใน 3-5 ปี โดยที่ระยะเวลาการย่อยสลายนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาวะของบริเวณที่ทิ้งขยะ

🌿 มั่นใจในสินค้า บริการ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจาก AdvanceBIO 100% ย่อยสลายได้ #เลือกรักษ์โลกเลือกAdvanceBIO