1039 - ถุงรักษ์โลก ใส่ถ้วยเดี่ยว (บอกขนาด eng).png
NatureX Plastic Bag

Compostable 1 Cup Bag 

6.5" x 11.5" (+1") Plant base 100%

SKU 1039
  • 50 pcs. | per pack
  • 60 Pack | Per carton

Detail

Compostable 1 Cup Bag. 100% Made from Plant. Biodegradable.

Size 6.5x11.5 Inch
Width 6.5 Inch
Height 11.5 Inch