บทความรู้

"เปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า"

ถุงทั่วไป vs ถุงย่อยสลาย-01.jpg

แค่คุณปรับ… โลกก็เปลี่ยน 🌎
เปลี่ยน… เพื่อโลกที่ดีกว่า

วิกฤตโรคระบาดได้ตอกย้ำว่า พลาสติกยังคงจำเป็นต่อชีวิตของเราอย่างมาก เพื่อความสะดวกสบายและสุขอนามัยที่ดี


DbubRnSReXrcBzB-800x450-noPad.jpg

ในเมื่อเราต่างรู้อยู่แก่ใจว่า ปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ได้ เราจะอยู่กับสิ่งนี้อย่างไรให้เป็นมิตรต่อโลก ? 

Advance BIO ขอเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค เปลี่ยนมาใช้พลาสติกย่อยสลา

เหตุผลที่คุณควรเปลี่ยนมาใช้ “พลาสติกย่อยสลาย”

▪️ ปลอดภัย ไร้สารพิษ
▪️ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างผลเสียเหมือนพลาสติกทั่วไป
▪️ ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่แตกตัวเป็นไมโครพลาสติก
▪️ อายุการใช้งานเท่าพลาสติกเกรด A สามารถอุ่นอาหารในไมโครเวฟได้ และแช่แข็งได้
▪️ ระยะเวลาการย่อยสลาย เมื่อเลิกใช้งานแล้วนำไปทิ้งนอกอาคาร (Outdoor)
  - 6 เดือนสำหรับถุง
  - 12 - 18 เดือน สำหรับกล่องอาหาร
* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้อน, ความชื้น, ออกซิเจน, แรงปะทะจากเม็ดฝนและแรงลม, และค่า ph ที่แตกต่างกันในแต่ละท้องที

“พลาสติกย่อยสลาย” จึงเป็นเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ และไม่ใช่ตัวร้ายอย่างที่ใคร ๆ เข้าใจ