1006 - ถุงรักษ์โลก-หูหิ้ว 6X11.jpg
BioMat Plastic Bag

ถุงรักษ์โลก-หูหิ้ว 6"x11"

SKU 1005
  • 125 ชิ้น ต่อแพ็ค
  • 100 แพ็ค ต่อกระสอบ

color :ขาวขุ่น

กว้าง 6 นิ้ว
ยาว 11 นิ้ว