1006 - ถุงรักษ์โลก-หูหิ้ว 15X30.jpg
BioMat Plastic Bag

ถุงรักษ์โลก-หูหิ้ว 15"x30"

SKU 1015
  • 30 ชิ้น ต่อแพ็ค
  • 25 แพ็ค ต่อกระสอบ

color :ขาวขุ่น

กว้าง 15 นิ้ว
ยาว 30 นิ้ว