6008_กล่องรักษ์โลก สีเหลี่ยม + ฝาใสขุ่น.jpg
BioMat Boxes

กล่องรักษ์โลก ไบโอแมท

SKU 6008
  • 25 ชิ้น ต่อแพ็ค
  • 500 ชิ้น ต่อลัง

color :สีขาวงาช้าง

Size 650 มิลลิลิตร
กว้าง 12 เซนติเมตร
ยาว 17.3 เซนติเมตร
สูง 5.4 เซนติเมตร